Frekvenciagyógyászat története - általános információk

 

A felfedezések háttere

 

Rifenak 1920-tól sikerült elérnie azt, amit a mai elektron-Rife mikroszkóp
mikroszkópokkal még most sem lehet kimutatni: élőben, színesben és nagy felbontás mellett tudta vizsgálni a mikrobákat. Rés-spektroszkópiával, precízen állítható és forgatható kvartz-prizmákkal, túlnyomórészt ibolyántúli fénysugárzások két, a minta által kiválasztott, egymástól kissé eltérő hullámhosszával tudta elérni. A kiválasztott, többnyire a látható fény spektrumán kívül álló frekvenciák voltak azok, amik rezonálva láthatóvá tették a mikrobákat. A két fény-hullámhossz interferenciát okozott, ami így nagyobbá vált, és már a látható fény spektrumába esett.

Ezzel Rife volt az első kutató, aki élő mikrobákat tudott vizsgálni.

Az organizmusok 75%-a csak a látható fény spektrumán kívül álló hullámhosszakkal gerjeszthető, ezért a kutatók jelenleg is a sötétben tapogatóznak, és csak fekete-fehérben, az elpusztított minták látható tetemeit tudják vizsgálni.

Rife jóval megelőzve korát felfedezte a mikroszkópjaival, hogy rendkívül kisméretű (kb 50-120 nm) baktérium/vírus kinézetű részecskék „Brown-mozgásban" vannak, amelyek messze kisebb méretűek a megszokott baktériumi méreteknél, és sokkal elevenebbek a megszokott baktériumi mozgásnál. Hosszú, évekig tartó tanulmányai során észrevette, hogy minden egyes vírusnak, vagy baktériumnak van egy saját rezonáns frekvenciája, ami sebezhetővé is teszi azokat.

Például, azt mondta, hogy a rákos daganatban levő organizmusok arról voltak felismerhetők, hogy egy jellegzetes lilás-vörös kisugárzást adtak. Ezeket a rendkívül kisméretű, lilás-vörösen fénylő, élő alakzatokat BX bacilusoknak nevezte. Precizitására utal az is, hogy több mint 400-szor megismételte kísérleteit, és minden egyes alkalommal a BX típusú bacilus mindig rákos daganatot keltett.

Akárcsak ahogy azt egy francia kutató-tudós, Béchamp korábban feltételezte, észlelte, hogy az alaptípusú élő mikro-alakzatok, amik anatómiailag minden organikus közegben jelen vannak, csak bizonyos betegséget kiváltó feltételek esetén alakulnak át betegséget okozó formává. 

A betegség nem azért lett, mert valami mikroorganizmus bekerült a szervezetbe, az mindig is ott volt, csak valami átalakította egy betegséget okozó formává. 

Az eredeti kiváltó ok tehát nem a vírus, hanem például egy sokk, vagy toxinok, vagy sugárzás, vagy negatív gondolkodásmód, stb. - azaz mindig a legyengült test kémiai traumája, ami oxigénhiányos szöveteket eredményez, savas kémhatással, és a mikrobák, elszaporodásának kedvez.

Rife kísérletekkel is képes volt igazolni, hogy a betegséget kiváltó és az ártalmatlan típusok a környezet megváltozásával egymásba átalakíthatóak.

Szerinte a rákos mikroorganizmus 4 eltérő formát vehet fel: BX (carcinoma), nagyobb méretű BY (sarcoma), mono-coccoid forma (a rákos betegek 90%-ánál a vérben kimutatható), a crytomyces pleomorphia fungi forma és ezek mindegyike 36 óra alatt visszaalakítható a 67 nm hosszú, 50 nm széles BX-é.

 

Rife ezzel bizonyíthatóvá tette a mikrobák egymásba átválthatóságát (pleomorphism), amely kísérletet több mint 300 alkalommal megismételt, mindig azonos és pozitív eredménnyel. 

 

A frekvenciák

 

A szuper-finom mikroszkópjainak köszönhetően felfedezte, hogy minden betegségeket keltő organizmus sebezhető egy speciális frekvencia-besugárzással, ami más élő közegre egyáltalán nincs hatással. Évekig kísérletezgetve feltérképezte minden általa veszélyesnek tartott baktérium, vírus halálos oszcilláló frekvenciáját. Sok ilyen frekvenciát állapított meg: frekvencia.txt(kattintson ide)

Rife több rezonáns frekvenciákon működő készüléket alkotott különféle betegségek, többek között a rák-betegségek, gyógyítására.

 

Az első eredmények

Már 1934-ben (a kutatásainak kezdeti fázisában) Rife és kollégái 16 súlyos rákos beteget kezeltek, akiket az akkori orvostudomány menthetetlennek vélt. Minden páciensét a rezonáns frekvenciát besugárzó készülékével kezelte, 3 naponta 3 percig. Azt észlelte, ha ennél többször kezelte volna őket, akkor a tömegesen elpusztult mikroorganizmusok gyorsabban halmozódtak fel, mint ahogy azokat a szervezet képes lett volna eltüntetni. A rákos daganatok fokozatosan visszahúzódtak. 3 hónap alatt 14 beteg teljesen felépült. A teszt eredetileg kitűzött 90 napja után, a frekvenciák módosításával 4 héten belül a két másik beteget is sikerült stabilizálni, majd lassan kigyógyítani.

A teszt 90 napos határidő nélkül viszont 100%-os sikernek tekinthető!

Rife 1953-ban így írt az 1934-es gyógyítási eredményeiről:

"A frekvencia készülék általi gyógykezelés során a betegek semmiféle fájdalmat nem éreznek, semmiféle hang nem hallható, és semmiféle érzés sincs. Egy cső kivilágosodik és 3 perccel később a gyógykezelés véget is ér. A vírus vagy baktérium elpusztul és a test természetes úton rendbe hozza magát azok toxikus hatásától. Így egy csapásra, egyidejűleg többféle típusú betegséget is lehet kezelni.

 
Az első (az 1934-esre utal) klinikai munka a rák-betegségre dr. Milbank Johnson orvos felügyelete mellett lett lebonyolítva, amit a Dél Kaliforniai Egyetemnek a Speciális Orvosi Kutató Társasága szervezett meg. 3 hónap múltán, 14 úgynevezett 'menthetetlen' esetet le lehetett írni, mint klinikailag teljesen meggyógyultat, amit a jelenlévő öt orvos és még dr. Alvin G. Foord orvos és patológus is megállapított. Semmiféle hőemelkedés nem volt észlelhető a frekvencia készülékes kezelés alatt vagy után. Semmiféle speciális étkezés nem lett használva ezen klinikai vizsgálatok egyikénél sem, bár kijelenthetjük, hogy a beteg alkalmasabb étkeztetése használna az egyénnek.
Kelt: 1953. december 1. Aláírás: R.R.Rife”


Rife által bekalibrált készüléket 1935 - 1938 több klinika is alkalmazni kezdte hasonló eredmények felmutatásával.

 

Az elfojtás

Az akkori Amerikai Orvos Társaság következetes és megsemmisítő hadjáratot kezdett Rife és társai, valamint minden frekvencia készüléket használó orvos ellen, mert nem a bevett felfogás szerint a "megszokott nemzeti biztonsági követelmények" alapján dolgoztak. Valójában az igazi mozgatórugók a hatalmas vállalatok, a gyógyszeripar, az orvosi készülékeket gyártó cégek, a rák és más betegség szervezetei, kutatóközpontok és maga az állam. A diagnózis, az ún. „gyógykezelés” és a kutatás irdatlan nagyságú profitokat kreál. Rife gyógyszermentes gyógymódja túlságosan is sikeres volt szinte minden vírusos betegségre, és ez lett a veszte!

 

Az elhallgattatás konkrétumai:

 • 1939 márciusában egy orvos mialatt éppen felkereste Rife-ot, laboratóriuma rejtélyes körülmények között kigyulladt és porig égett. Az ottani kutatók Rife módszerének megerősítését tervezték bejelenteni.

 • 1944-ben valaki megmérgezte dr. Milbank Johnsont, pszichológiai és klinikai gyógyszer professzort néhány órával egy sajtó-konferencia előtt, ahol társasága 1935-38 közötti kutatási eredményeit akarta közzétenni. Röviddel halála után az általa alapított társaságának minden iratát megsemmisítették, ma már a létezését is letagadják.

 • Rife egyik szimpatizánsa, dr. Raymond Seidel, publikált egy cikket a Smithsonian éves riportjában. Az írása megjelenése után Seidel észrevette, hogy minden lépését követik, és egy sikertelen fegyveres merényletet is elkövettek ellene.

 • A frekvencia készülékek egyetlen gyártója a Beam Ray Corporation tönkrement egy koholt pereskedésben, annak ellenére, hogy a vádak alól sikerült tisztázniuk magukat.

 • Egyes orvosokat lefizettek, hogy meghamisítsák az eredményeiket, másokat, akik erre nem lettek volna hajlandóak, megfélemlítettek, vagy orvosi engedélyük elvételét helyezték kilátásba.

 • Míg 1931. nov. 20.-án "Los Angeles legbefolyásosabb orvosa", dr. Milbank Johnson meghívására Amerika 44 tekintélyes egészségügyi szakembere gyűlt össze egy "Minden Betegség Megszűnt" banketten, hogy méltassa Rife addigi eredményeit, a megvesztegetések, megfélemlítések hatására 1939-tõl szinte alig maradt valaki is közülük, aki be merte volna vallani, hogy találkozott valaha is Rife-al.

 • Rife-ot és társait is bíróság elé állították. A bíróság a gyógyítások tényeit nem tekintette beszámíthatónak!

 • Rife minden kutatási eredményét, iratát, feljegyzéseit a hatóságok elkobozták. Rife maga 1946-ig bírta, míg idegileg megviselve, iszákos lett, és fokról fokra eladta a laboratóriumát.

 • Egy másik, Rife-tól független laboratórium, ahol hasonló "gyógyító elektromos energiás" kutatások folytak, vált a lángok martalékává megint csak rejtélyes körülmények között.

 

Kísérletek Rife technikájának újra-élesztésére

Vajon hol lenne az orvostudomány, ha a 30-as évek végétől kezdve elismerték és támogatták volna Rife-ot? Valószínűleg a rák, az AIDS és a vírusos betegségek szinte minden fajtája ma már rutin gyógykezeléssel leküzdhető lenne. Az utóbbi évtizedben újabb kísérletek történtek e technika újra-élesztésére.

 

Más kutatók

Ez az írás nem lenne teljes, ha nem tennénk említést néhány más, igencsak rendkívüli egyén munkájáról:

 • Georges Lakhovsky: a "multihullám oszcillátor" feltalálója, aki az 1920-as évektől kezdve rák-daganatos növényeken, állatokon és később emberi mintákon végzett sikeres kísérleteket. A multihullám oszcillátor "ultra rádió frekvenciák" széles spektrumában sugárzott. Ezzel a készülékkel kettős hatás volt észlelhető: egyrészt fokozatosan eltüntette a rákos daganatokat azáltal, hogy szelektíven csak a beteg részt szétroncsolta, másrészt pedig mintha megemelte volna minden sejt energia (vitalitás) szintjét egyidejűleg. Lakhovsky módszere is az elfojtás sorsára került.

 • Gaston Naessens, ma is élő kutató, a 714-X nevű rák ellenes szérum és a "somatoscope" szuper finomságú mikroszkóp feltalálója. Naessens kimutatott egy rendkívüli tulajdonságokkal bíró, parányi (szub-baktériumi) méretű, elektromos töltésű, élő és szaporodó részecske-organizmust. Ezek a vérben levő „szomatidok” gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Magas hőre, radioaktív besugárzásra, mechanikai, kémiai roncsolásra szinte érzéketlenek! A hordozó közeg halála után is tovább élnek bármilyen környezetben. Jelen vannak minden kőzetben, vízben, a levegőben, ki tudja talán ezer, millió, vagy akár milliárd évekig is, hiszen bármilyen őskövületben is kimutathatóak. Normális körülmények között 3 fázisú alakváltoztató cikluson mennek keresztül egy egészséges testben, ami Naessens szerint létfontosságú a szervezet helyes működéséhez. Bizonyos körülmények megváltozásával, amikor a hordozó élő szervezet legyengül, vagy destabilizálódik, akkor 16 fázisú cikluson keresztül fejlődnek nagyobb, baktériumi méretű formákká. 
  A kiváltó ok tehát a test traumája, a legkülönfélébb okok miatt, például sugárzás, kémiai szennyezés, sokk, depresszió stb. (Naessens kifejlesztett egy rák-gyógyító terméket, ami az immunrendszerre hat, a neve 714-X. Ez a termék megerősíteni hivatott az immunrendszert, hogy az leküzdhesse a betegséget (rák, AIDS, stb). Tehát nem a cytolitic-os azaz cella-ölő ortodox módszeren alapul, hanem a test erejének megerősítése a lényeg, hiszen nap, mint nap minden egészséges szervezet is találkozik és küzd le például rákos sejteket. Naessens is a bírósági megidézések, iratok elkobzása, negatív ellen-kampány sorsára jutott, A daganatos betegségek nagy része megelőzhető, és jó részük gyógyítható lehet, ha van még kellő mennyiségű reverzibilis sejt.

 

Mágnes terápia általában:

Régóta ismert, hogy a mágneses tér hatást gyakorol az élő szervezetre, de  gyógyító tulajdonága csak az elmúlt évtizedek felfedezése volt. A gyenge erősségű elektromágnes sugárzások jelenléte az egészséges élet feltétele. A Föld mágneses mező erőssége kb. 50μT=0,5 Gauss, amely helytől és napszaktól függően változik. Az űrhajózás hívta fel a figyelmet arra, hogy a földi mágneses erő hiányában súlyos tünetekkel járó csontbontási folyamatok indulnak be.

 • 1954-ben Linus C. Pauling amerikai kémikust Nobel-díjjal tüntették ki a hemoglobin mágneses tulajdonságainak felfedezéséért. Ma már bizonyítást nyert, hogy a vér vastartalmán keresztül a mágneses tér befolyásolja, hogy a vérben lévő hemoglobin mennyi oxigént szállít.

 • 1960-as években Basset munkássága nyomán vált elfogadottá a mágnes terápia a nehezen gyógyuló csonttörések gyógyításában.

 • Kafka  kutatása a mágneses tér kapilláris keringésre kifejtett hatására irányult. Felvételeket készített arról, hogy mágneses tér nélkül a kapillárisokban rendezetlenül, összecsapzódva áramlanak a vérben a sejtes elemek, míg alacsony térerő mellett a mikro-cirkulációs zavarok megszűnnek.

 • az MR vizsgáló statikus mágneses terének ereje 15000-140000 Gauss. A humán tapasztalatok után állatkísérletekkel igazolták, hogy a nagy energiájú mágneses tér a fájdalomérzetet csökkenti.

 • a 70-es évektől terjedt el a mágneses tér kezelés a gyógyításban.

 • a tudományos irodalom 85-90 %-a bioelektromos impulzus mágneses terápiával kapcsolatos és kevés eredmény van az állandó mágnes alkalmazásával kapcsolatosan, ezért a gyógyításban az impulzus mágnes terápia terjedt el.

 

Az alkalmazott térerő nagysága alapján a mágnes terápiát két nagy csoportba oszthatjuk: Elektromágneses tér kezelések során 1 Gauss feletti térerőt, mágnes stimulációs kezelések során, a föld mágneses tér erősségéhez közeli, 1 Gauss alatti térerőt használnak. Az elektromágneses tér kezeléseket jellemzően  rendelőkben, fájdalom ambulanciákon, kórházakban alkalmazzák, míg a mágnes stimulációs készülékek szabadon megvásárolhatók, elsősorban egészség-megőrzési céllal, regeneráció gyorsítására, megterhelést követően, illetve egyes kórképek kezelésében kiegészítő eszközként.

 

A mágneses tér általános biológiai hatásai lehetnek:

Szervezetünk szövetei sejtekből épülnek fel. Minden működés, ami a szervezetben végbemegy a sejtek működésének eredménye. Minden sejtet egy vízzáró membrán vesz körül, amely védi is a sejtet. Ennek a sejtmembránnak elektromos töltése van.

Egy fiatal és egészséges sejtnek a membránpotenciálja 70mV körüli. Egy öreg, vagy beteg sejtnek a membránpotenciálja lényegesen alacsonyabb, 50mV körüli. Egy rákos sejt membránpotenciálja mindössze 15mV, vagy még kevesebb. A gyógyulásban lévő sejtnek is alacsony a potenciál értéke, és olyan anyagok szabadulnak fel belőle, melyek fájdalomérzést okoznak.

A sejten belül az ionok olyan részecskék, melyeknek elektromos töltése van. Ez az elektromos töltés az, ami a membránpotenciált felépíti, és ez az, ami a sejt munkavégző képességét jelenti. Amikor a membrán töltése kritikusan alacsony, a sejteknek kevés energiája van külső munkavégzésre.

Ilyen állapotban a külső mágneses mező által létrehozott elektromos töltés növeli a sejt energiáját, és segít a gyógyulásban. A mágneses energia hatására sejtszintű változások indulnak meg, így megnő a sejtfal áteresztő képessége, ezért a sejtfalon keresztül ionvándorlás (Na, K, Ca) indul meg, a potenciálkülönbség kiegyenlítődik a normál értékre.

Javulhat a szövetek anyagcseréje, oxigén ellátottsága, vérellátása, a perifériás idegek ingervezetése, csökkenhet a harántcsíkolt izmok görcskészsége, a csont-, kollagén képzés fokozódhat, gyulladásos folyamatok gátlódhatnak.

 

 

Mágnes kezelések általános ellenjavallatai:

 

 • terhesség

 • nem tisztázott kórkép

 • pacemaker

 • menstruációs vérzés

 • vérzési állapotok

 • szeptikus állapotok (vérmérgezés)

 • lázas állapot

 • ismeretlen eredetű fájdalom

 • epilepszia

 • rohammal járó idegbetegségek

 • aktív TBC

 • Elektromos implantátumok(pl.inzulin pumpa)

 

 

Rövid ismertető a (Rák)betegség alapjairól és kialakulásáról

 

Miért kell mégis emberek tízezreinek meghalni évente különböző betegségekben? Biztos, hogy így kell ennek lennie? A válasz egyértelmű nem. Csak akkor vagyunk esélytelenek, ha eleve feladjuk!

 

De hát mit tehetnék én - kérdezik maguktól sokan, ha az orvosok is sokszor tehetetlenek a betegséggel szemben. Csakhogy rossz a kérdésfeltevés. Miért lenne fontosabb az orvosnak az Ön élete, mint Önnek saját magának. Az Ön dolga szembenézni a betegséggel és harcolni.

 

És higgye el, jó esélye van, hogy győzzön! Azonban az  ellenség ismerete nélkül nagy hátránnyal indulunk. Ismerjük meg tehát, hogy mivel is állunk szemben!

Kevesen tudják, hogy szervezetünkben folyamatosan keletkezhetnek rendellenes sejtek. A jól működő  immunrendszer azonban hatékonyan pusztítja ezeket, így megőrizzük egészségünket.

Mitől lesz rendellenes egy sejt, és hogyan szaporodik daganattá?  Daganatképző sejt bármely szöveti sejtből kialakulhat, ha a génje megváltozását okozó hatásnak van kitéve. Ez lehet fizikai, lelki, vegyi, biológiai stb. külső vagy belső hatás. Általában több tényező együttes hatása szükséges hozzá. A kórosan megváltozott sejtek függetlenednek környezetüktől, megszűnik a sejtközi kommunikáció, a sejt önmaga köré burkot épít és szaporodni, kezd. Ehhez a környezetéből  intenzíven energiát és a létfenntartáshoz szükséges elemeket von el. A rosszindulatú sejtek az eredeti tumorról leszakadva a vér, nyirokrendszer és közvetlenül a sejtek útján újabb helyekre vándorolnak, és osztódni kezdenek,  ún. áttétet alkotva.

 

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. További információk.

Elfogadom